ถุงมือกันบาด CUT5 เคลือบ PU

คุณภาพจากประเทศเกาหลี

Cut level 5 สันและยาว เคลือบและไม่เคลือบ PU

 

ผลิตตามข้อกำาหนดของ EN 388  และมาตรฐาน CE

  • ทนต่อวัตถุมีคม  ระดับ 4
  • ทนต่อการตัด  ระดับ 3
  • ทนต่อการฉีกขาด ระดับ 2
  • ทนต่อการเจาะ  ระดับ 1

ข้อมูลสำหรับการสั่งสินค้า

Glove Cut 5 short PU coated L  (แบบสั้น เคลือบ PU)

Glove Cut 5 short PU coated M (แบบสั้น เคลือบ PU)

Glove Cut5 sleeve no coated M (แบบยาวถึงศอก ไมเคลือบ)

Glove  Cut5 sleeve no coated L (แบบยาวถึงศอก ไม่เคลือบ)

    ถุงมือกันบาทระดับ5 KS Glove