Auti – Corrosive Primer for Welding Groove Face

 

TASETO SILVER (สำหรับงานเชื่อม)

น้ำยาป้องกันสนิม Taseto Silver For Welding Groove สำหรับงานเชื่อมหลังจากที่เตรียมชิ้นงานที่ทำการบากมุม(Beveling) ที่ชิ้นงานแล้วเพื่อป้องกันสนิมก่อนการเชื่อมเมื่อท่าหรือพ่นแล้วจะมีระยะเวลาในป้องกันการเกิดสนิมที่ชิ้นงาน ก่อนการเชื่อมเพื่อลดเวลาทำงานในการกลับมาทำความสะอาดชิ้นงานที่จะเชื่อมใหม่อีกครั้งหรือลดค่าใช้จ่าย เช่น ใบเจียร ใบปัด อื่นๆๆ (Down Load Data Sheet) ด้านล่างนี้

Taseto Silver Auti rust Corrosive Primer for welding Groove Face น้ำยาป้องกันสนิมสำหรับงานเชื่อม บางมุม DoDeeMarket
จำหน่าย น้ำยาป้องกันสนิม Taseto Silver For Welding Groove สำหรับงานเชื่อม