ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย

FIRE EQUIPMENT SIGNS ขนาด 20X30 cm. , 30X45 cm. , 37.5X45 cm. อ้างอิง : มอก. 2554

บริษัท ดูดี มาร์เก็ต แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิต และ จำหน่ายป้ายความปลอดภัย ผลิตโดยใช้วัสดุจากแผ่นสะท้อนแสง และหมึกพิมพ์โปร่งแสงของ 3M ด้วยฝีมือ ประณีตจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท่านสามารถมั่นใจในกระบวนการผลิต 

COMMERCIAL GRADE

คำแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

2.หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรงหรือมีไอระเหยของสารเคมี

3.กรณีที่ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี ควรลือกใช้ป้ายที่ใช้วิธีการผลิตแบบตัดติดด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีอื่น แทนการใช้หมึกสกรีนพิมพ์

ENGINEER GRADE

คำแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

2.หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรงหรือมีไอระเหยของสารเคมี

3.กรณีที่ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี ควรลือกใช้ป้ายที่ใช้วิธีการผลิตแบบตัดติดด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีอื่น แทนการใช้หมึกสกรีนพิมพ์

ท่านสามารถเข้าไปดูรูปแบบและชนิดต่างๆๆของป้ายด้านล่างนี้

กรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา