ชอล์ควัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิใช้ในงานต่างๆ

Tempilstik Temperature Indicators

ชอล์ควัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิหรือที่จุดหลอมละลายที่ต้องการตามอุณหภูมิที่กำหนด ชอล์คจะละลายเมื่อความร้อนถึงอุณหภูมินั้นๆที่กำหนดจะบอกอุณหภูมิที่เข้าใจง่ายด้วยการละลายของชอค์ก มีค่า +/- 1% ของอัตราอุณหภูมิ 

วิธีการใช้

      นำแท่งเทมพิลสติกแตะลงบนพื้นผิวที่เราต้องการตรวจหรือควบคุมความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึงอัตราที่กำหนด และ เนื้อเทมพิลสติกจะละลายกลายเป็นเครื่องหมายขีดเขียนบนพื้นผิวโลหะโดยสามารถสังเกตุได้ด้วยสายตา

ประโยชน์

 – มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ ที่จะทำให้มีผลต่อแนวเชื่อม

– ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการเชื่อม

– ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของการใช้งานเชื่อมและงานทั่วไปที่ต้องการวัดอุณหภูมิ

– ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาติดตั้งหรือหยุดการทำงานของเครื่องจักร

– วางใจได้แม้ในสภาพการตรวจเช็คอุณหภูมิเชื่อมที่พื้นผิวมีความร้อนสูงหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

– ด้ามจับประกอบด้วยตัวกันลื่นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความกระชับมือและความสามารถในการควบคุมได้ง่าย

– บ่งบอกอุณหภูมิที่เข้าใจง่ายด้วยการละลายของชอค์ก มีค่า +/- 1% ของอัตราอุณหภูมิ

– ลดภาวะอันตรายของการแตกตัวและหดตัวของโลหะในกระบวนการเชื่อม

– ลดภาวะการบิดตัวของเครื่องจักรในบริเวณปฏิบัติการเชื่อม

– เช็คอุณหภูมิช่วงอุ่นเครื่องก่อนเริ่มกระบวนการเชื่อมจริง 

– เช็คอุณหภูมิหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

Templistik Packaging

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0095 95C/203F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0110 110C/230F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0150 150C/320F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0160 160C/320F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0175 175C/347F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0180 180C/356F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0200 200C/392F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0250 250C/482F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0300 300C/572F (10 Each/Box)

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK TS0600 600C/437F (10 Each/Box)