เครื่องเชื่อมซับเมิร์จสำหรับงานเชื่อมท่อเหล็ก(Steel Pipe)และ(H-Beam carbon steel)

Submerged Arc Welding Machine Model : MZ-1250 IGBT Inverter

                      เครื่องรุ่น MZ1250A ให้กำลังแอมป์(Amp) 1250A สามารถเชื่อมลวดขนาด (Size) 2.0mm-4.8mm รอบการทำงาน
ของกำลังเครื่อง(Duty Cycle 100% Output Current Range at 60-1250A) สามารถเชื่อมงานได้ต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มกำลังการผลิตให้กับงาน เครื่องระบบเป็น (Inverter)ช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้า และสามรถนำเครื่องไปประยุกต์ใช้กับ
งานที่ต้องการเชื่อมได้เป็นอย่างดี

 

MZ-1250IGBT Inverter Automatic Submerged Arc Welding Machine Lincoln Electric dodeemarket